bli medlem i Marthaförbundet!

Välkommen med i en gemenskap där vi tillsammans jobbar för en bättre värld, en vardag i taget! Läs mer om olika former av medlemsskap nedan. 

För att bli medlem i Finlands svenska Marthaförbund rf krävs det att du godkänner Marthaförbundets integritetspolicy där det framgår hur Marthaförbundet behandlar personuppgifter.

Du kan välja mellan tre olika medlemskap

  1. Medlem i en lokalförening (medlemsavgiften varierar från förening till förening)
  2. Direktmedlem (47 euro/år)
  3. Understödjande medlem (200 euro/år)

Uppgifter om lokalföreningarna finns här. Har du frågor om medlemskapet, kontakta assistent Marika Danielsson, 044 735 4971 eller per e-post marika.danielsson(at)martha.fi.

Ansök om medlemskap här: https://www.lyyti.in/Bli_martha_ok_9464

Ordlista

Marthakrets: En krets är en underavdelning till en marthaförening.
Marthaförening: Alla marthaföreningar är självständiga föreningar med en egen styrelse. Alla föreningar hör till ett distrikt och finns vanligtvis representerade i distriktsstyrelsen.
Distrikt: Marthadistrikten ska företräda de marthaföreningar och -kretsar som verkar inom dess område samt främja samarbetet mellan dem och med Marthaförbundet. Distrikten med dess medlemföreningar utgör medlemskåren i förbundet.
Marthaförbundet: Marthaförbundet är takorganisation för marthorna med anställd personal som förverkligar de beslut som fattats på vår- och höstmötena, bevakar och ger utlåtanden till myndigheter och beslutsfattare, tar initiativ, lämnar in skrivelser, förverkligar styrelsens visioner med mera. Vår- och höstmötet besluter om bland annat förbundets verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter.
UngMartha: Ungmartha är Marthaförbundets barn- och ungdomsorganisation.
Direktmedlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga kan bli direkta medlemmar i förbundet.
Understödjande medlem: Privatpersoner eller sammanslutningar med rättshandlingsförmåga som vill stödja förbundets syfte och verksamhet kan bli understödjande medlemmar.