MARTHAFÖRBUNDETS CENTRALSTYRELSE 2019

Andrea Hasselblatt, förbundsordförande

Camilla Komonen, första vice ordförande (Camilla Vitzthum), Helsingfors svenska Marthaförening

 

Seija Knipström, andra vice ordförande (Anne Ohls), Vasabygdens Marthadistrikt

Gunilla Backman (Solveig Nyberg), Borgå svenska Marthadistrikt

 

Carina Nilsson (Hillevi Bystedt), Karlebynejdens Marthadistrikt Christina Grönroos (Annika Wikholm), Mellersta Nylands Marthadistrikt
Inga-Britt Lindvall (Gertrud Rögård), Nykarleby Marthadistrikt

Anna-Lena Pärus (Åsa Blomstedt), Sydösterbottens Marthadistrikt

 

Mikaela Vesterlund-Laine (Mia Henriksson), Åbolands Marthadistrikt
Inga Mannström (Agneta Lindroos), Västra Nylands Marthadistrikt Sickan Nybondas  (Marina Bruce), Östra Nylands Marthadistrikt

Ann Carlsson (Helena Häggblom-Jacobsson), Ålands Marthadistrikt

   
Anna Nylund (Hanna Åkerfelt ) Ungmartha rf
Carita Vik-Hästbacka (Ann-Sofi Larsson), Jakobstads marthadistrikt
 


 

 

 

 


 

Centralstyrelsen (CS)

Marthaförbundets centralstyrelse har som uppgift att bevaka och besluta om förbundets verksamhet. CS är förbundets högsta verkställande organ. Det högsta beslutande organet är vår- och höstmötet. Styrelsen består av 5–13 ordinarie medlemmar med personliga ersättare och leds av förbundsordförande. Andrea Hasselblatt är vald till förbundsordförande för perioden 2019–2020. Centralstyrelsens medlemmar väljs för två år i sänder vid förbundets höstmöte, men dock högst 8 år i följd som ersättare, ordinarie eller ordförande.

Inom sig utser CS första och andra viceordförande samt sekreterare och kassör inom eller utanför styrelsen. Därtill utses ett arbetsutskott (AU) med 3–6 medlemmar som bereder ärenden för styrelsemötena.