Vi har övergått till elektronisk hantering av fakturor och önskar att motta våra fakturor i elektronisk form. Om ert företag inte kan skicka e-fakturor till oss, eller skicka fakturor till vår e-post, kan ni skicka pappersfakturorna till vår skanningstjänst. Vi tar inte emot fakturor på vår besöksadress eller till våra personliga e-postadresser.
 

1. E-fakturor FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND R.F., 0234754-2

  • E-fakturaadress: 003702347542
  • Operatör: Maventa (003721291126)
  • Förmedlings ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH* *Ifall ni inte har möjlighet att skicka direkt till Maventas förmedlings ID från ert e-faktureringsprogram, bör ni använda detta förmedlnings ID.

​​ 2. Fakturor per e-post till skanningstjänsten

  • Vi ber er att endast skicka fakturor till nedanstående adress.
  • Fakturor som skickas per e-post skall inkluderas som bilagor i PDF-format. Ifall fakturan innehåller bilagor, skall dessa vara inkluderade i samma fil som själva fakturan.
  • Adressen för e-post fakturor: 02347542@scan.netvisor.fi

• Ni kan skicka flera fakturor i en och samma e-post, dock bör varje faktura vara en enskild pdf-fil. Alla filer bör även ha olika namn.
• En enskild e-post får högst vara 5MB.
• PDF-filerna bör vara äkta PDF-filer (PDF version 1.3 eller nyare).
• PDF-fakturorna får inte vara låsta eller krypterade med lösenord.
• Dokumentets storlek får högst vara 210 x 297 mm.
• Tillåtna tecken för filens namn är följande: a-z, A-Z, 0-9, vänligen använd ej specialtecken då ni namnger filerna.

3. Skanningstjänst för pappersfakturor
För att kunna förmedla fakturan snabbt och pålitligt till mottagaren, bör adressuppgifterna vara fullständiga både i fakturan och på kuvertet.


FINLANDS SVENSKA MARTHAFÖRBUND R.F.
02347542
PL 100
80020 Kollektor Scan

• Vänligen skicka inget annat till skanningsadressen än de fakturor och bilagor som skall skannas. Posten läser automatiskt in i vår leverantörsreskontra och inget annat material (till exempel kvitton, företagspresenter, kreditkort, entrébiljetter) förmedlas vidare via skanningstjänsten.

• För att uppnå det bästa slutresultatet för att automatiskt identifiera fakturorna, ber vi er att endast använda svart text på vitt botten.

• Vänligen använd inte nitar då ni skickar fakturor till skanningstjänsten.


Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Telefon 044 402 6884
E-post fornamn.efternamn@martha.fi


Tillverkad i Finland med   av Webbhuset