Kallelse till Marthaförbundets vårmöte 2019 

22.03.2019 kl. 09:20
Finlands svenska  Marthaförbund rf kallar till vårmöte och vårmötesförhandlingar den 27 april 2019 klockan 10 på Paasitorni,  Paasivuorigatan 5, Helsingfors.   Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt paragraf 14 i förbundets stadgar, såsom årsrapport och bokslut för år 2018. Därtill behandlas eventuella motioner samt ärenden som centralstyrelsen har beslutat föra till mötet, såsom läget med  organisationsutvecklingen. Allt mötesmaterial finns i elektronisk form på förbundets hemsida på adressen www.martha.fi/sv/medlem från och med 10.4.2019.   

Distriktens ombud bör förete behörigen undertecknade fullmakter lördagen den 27 april kl. 9–10 och 12–13. I samband med fullmaktsgranskningen delas röstsedlar ut till ombuden.   

Distrikten bör skriftligen på förhand anmäla sina ombud och ersättare per e-post till marika.danielsson@martha.fi senast 10.4.2019.  

Om du inte kan delta i vårmötet, vänligen kontakta oss så snart som möjligt så att din ersättare hinner bekanta sig med alla vårmöteshandlingar. Kontakta även ditt distrikt, så att rätt person har fullmakt på̊ vårmötet och därmed har rätt att representera distriktet. Vid frågor ta kontakt med Jessica Åhman  på̊ tfn 044 280 6609 eller per e-post: jessica.ahman@martha.fi.   

Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf  

Program:  
Kl. 9–10 Grötfrukost

Kl. 10–12 Marthaförbundets och Marttaliittos gemensamma 120-årsjubileums öppningsceremoni   

Dagens konferencierer: Sonja Kailassaari och Mårten Svartström   

Gäster: Eva Biaudet, Sirpa Pietikäinen, Andrea Hasselblatt, Ville Jalovaara.   
Uppträdanden: Cantores Minores och Evivakören.   
Kl. 12 Lunch med fullmaktsgranskning   
Kl. 13 Vårmötet inleds , kaffepaus   
Kl. 16 Mötet avslutas  
Kl. 18.30Skål för Martha! Århundradets marthafest i arrangemang av Helsingfors svenska marthadistrikt inleds. Tillsammans med konferenciererna  Lucina Fabricius och Lucy Komonen kommer vi att uppleva en kväll fylld av de bästa marthatipsen, samvaro och marthakraft. Vi inleder med bubbel och mingel. Klockan 19 bänkar vi oss vid borden för en trerätters middag och underhållning av Mark Levengood som delar med sig av sina bästa marthatips. Även a capella-gruppen Five Alive – de sjungande läkarna uppträder. Utmärkelserna Årets marthagärningar, Årets Lucina, Årets Eldsjäl och Årets samhällsinsats delas ut under kvällen. Festen avslutas kl. 22.30. 

Varmt välkommen på̊ vårmöte till Helsingfors!     
Anmälan och betalning här

Sista anmälningsdag 15.4.2019 . 

Motioner till vårmötet 27.4.2019

Finns det någon aktuell fråga som Marthaförbundet borde engagera sig i? Senast 30.3.2019 går det bra att lämna in förslag till motioner som behandlas på vårmötet i april. Motionerna sänds till annika.jansson@martha.fi eller postas till verksamhetsledare Annika Jansson, Finlands svenska Marthaförbund, Medelhavsgatan 14 C, 00220 Helsingfors. 

Karin Lindroos
 

Vi svarar på dina frågor!

Marika Danielsson, administrativ assistent, svarar på dina frågor om medlemskapet, marika (at) martha.fi, 044 735 4971

Medlemsavgifter 2018

Ordinarie medlem 30 euro
Seniormedlem 25 euro
Familjemedlem 14 euro
Medlem i Ungmartha 14 euro
Direkt medlem 47 euro
Understödjande medlem 200 euro


Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Telefon 044 402 6884
E-post fornamn.efternamn@martha.fi


Tillverkad i Finland med   av Webbhuset