Vårmöteshandlingar 2019

25.04.2019 kl. 15:31
Föredragningslista och årsrapport för ombud och deltagare att bekanta sig med innan Marthaförbundets vårmöte 2019.

 

Motioner till vårmötet 27.4.2019
Finns det någon aktuell fråga som Marthaförbundet borde engagera sig i? Senast 30.3.2019 går det bra att lämna in förslag till motioner som behandlas på vårmötet i april. Motionerna sänds till annika.jansson@martha.fi eller postas till verksamhetsledare Annika Jansson, Finlands svenska Marthaförbund, Medelhavsgatan 14 C, 00220 Helsingfors. 

Har du frågor om vårmötet?
Kontakta organisationskoordinator Jessica Åhman, 044 280 6609, jessica.ahman@martha.fi. 

Karin Lindroos
 

Vi svarar på dina frågor!

Marika Danielsson, administrativ assistent, svarar på dina frågor om medlemskapet, marika (at) martha.fi, 044 735 4971

Medlemsavgifter 2018

Ordinarie medlem 30 euro
Seniormedlem 25 euro
Familjemedlem 14 euro
Medlem i Ungmartha 14 euro
Direkt medlem 47 euro
Understödjande medlem 200 euro


Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Telefon 044 402 6884
E-post fornamn.efternamn@martha.fi


Tillverkad i Finland med   av Webbhuset