Ingress
Vill du veta ditt penningläge just nu och i närmaste framtid? Då behöver du kassaflödesschemat som hjälper dig att kartlägga penningflödet, dag för dag.

För materialspridning gäller:

Text får kopieras och skrivas ut med angivande av källa. Samtliga bilder är skyddade av upphovsrätt och kan därför inte kopieras eller användas i andra sammanhang. Om du önskar använda/köpa en bild, vänligen kontakta vår informatör Karin Lindroos, karin(at)martha.fi.