Modig utveckling av organisationen gav Marthaförbundet titeln Årets förbund

16.04.2019 kl. 13:10
Finlands svenska Marthaförbund har utsetts till Årets förbund på Svenska studieförbundets vårmöte i Helsingfors.

Svenska studieförbundet, som delar ut utmärkelsen, lyfter att Marthaförbundet under år 2018 tagit modiga steg för att utveckla organisationen så att struktur, verksamhet och beslutsfattande motsvarar krav och behov i framtidens samhälle. Marthaförbundet har under sina 120 år jobbat aktivt för att lyfta fram olika frågor och driver en mångsidig verksamhet. Förbundet har lyckats förmedla sina budskap väl, når ut till många och delar genom sin verksamhets värdefull kunskap till personer i alla åldrar.

– Ödmjukt tacksam tar jag emot utmärkelsen, säger Annika Jansson, verksamhetsledare på Marthaförbundet. Jag vill tacka alla förbund och föreningar inom Svenska studieförbundet som jag under året har bollat tankar med i samband med Marthaförbundets organisationsutveckling, det samarbetet är ovärderligt.

– Behovet av den vardagskunskap som Marthaförbundet står för försvinner ingenstans, även om utmaningarna skiljer sig mellan generationerna. Framöver kommer vi bland annat fokusera än mer på miljöfrågor, Östersjön och vardagsberedskap, berättar Jansson. 

– De finlandssvenska förbunden och centralorganisationerna är tillsammans en stark och modig vägvisare för medborgarsamhället i Finland. Tredje sektorn får hela tiden en allt viktigare roll och det känns fint att premiera ett förbund som både när det gäller verksamheten och strukturerna visar vägen mot en hållbar framtid, säger Mari Pennanen, verksamhetsledare på Svenska studieförbundet.
 

Svenska studieförbundet utdelar i år för fjärde gången ut vandringspriset Årets förbund. Vandringspriset delas ut till en av Svenska studieförbundets medlemsorganisationer för att lyfta den värdefulla verksamhet som bedrivs inom tredje sektorn. Svenska studieförbundet är en plattform för samverkan. Studieförbundet är en takorganisation för 64 finlandssvenska förbund och föreningar. Studieförbundets uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävan att utvecklas och verka enligt sina egna syften.


Mera information:
Svenska studieförbundet, verksamhetsledare Mari Pennanen, 040 7030279, mari.pennanen@studieforbundet.fi

Finlands svenska Marthaförbund, verksamhetsledare Annika Jansson, 050 3023363, annika.jansson@martha.fi

Foto: Svenska studieförbundet

Marthaförbundet