Världens största marthakväll

31 Januari 2019 kl. 17.00–19.00
Marthaförbundet och Marttaliitto bjuder in samtliga martaföreningar för att ordna Världens största marthakväll.

Det här kan du göra redan nu:
Reservera ett festutrymme för föreningen, pricka in Världens största marthakväll i föreningens evenemangskalender. Informera medlemmarna om kvällen och bjud gärna också in andra marthaföreningar till en gemensam fest!

Gör i december:
Marthaförbundet och Marttaliitto producerar material för kvällen, materialet innehåller ett förslag till gemensamt program, videomaterial, recept för jubileumstårta och jubileumsdryck samt andra tips för en lyckad kväll. Förslagen publiceras i tidskriften Martha samt på martha.fi. Inled marthakvällens förberedelser och skicka inbjudan åt medlemmarna.

Gör i januari:
Sammanställ kvällens program enligt de gemensamma planerna. Kom överrens om och fördela ansvarsuppgifterna och tillredningen av kvällens läckerheter. Påminn medlemmarna om kvällen! Duka och dekorera. Viktigast av allt: Fira marthorna och martharörelsen!

Hur ser er förenings Världens största marthakväll ut?
Varje förening gör en marthakväll som passar föreningen och medlemmarna bäst! Vi ser gärna att marthaföreningar firar tillsammans i gemensamma utrymmen!

Festen kan till exempel se ut som följer:

1. Festens öppning och jubileumsskål
Festen inleds genom att vi lyckönskar martharörelsen och dess 120 år och oss själva, marthorna. 

2. Marthaförbundets hälsning och festtal
Hälsningen kan ses via video eller läsas upp som ett festtal. Videon publiceras på martha.fi i januari. Festtalet kan laddas ner och printas ut i januari.

3. Jubileumstårtan och övriga delikatesser
Receptet för jubileumstårtan publicerats i tidskriften Martha samt på hemsidan recept.martha.fi. I tårtan, som är formad som ett M, sammanstrålar säsongens skörd på ett nytt sätt. Utöver tårtan kan man naturligtvis bjuda också på annat.

4. En tillbakablick på marthaverksamheten och den egna föreningens historia
Under kvällen erbjuds en möjlighet att titta på en kort film om martharörelsens historia. Efter filmen kan medlemmarna diskutera den egna föreningens historia. Vad allt har vi fått till stånd? Vad är roligast med att vara martha? 

5. Jubileumsårets planer i föreningen och i förbunden
Världens största marthakväll är ett ypperligt tillfälle att tillsammans diskutera jubileumsårets planer och verksamhet. Vad händer i föreningen under året? Hur deltar vi i de gemensamma evenemangen under jubileumsåret? Kunde vi samarbeta med en eller flera andra marthaföreningar? Kunde vi samarbeta med de finskspråkiga marthorna? Under kvällen kan man också pricka in och planera utflykterna för året!

#världensstörstamarthakväll #maailmansuurinmarttailta #martha120 

Arrangör
Marthaförbundet