Redaktionschef – visstidsanställning 1.2–31.5.2019

18.12.2018 kl. 14:36
Marthaförbundet anställer en vikarie för våren då vår redaktionschef är studieledig.

Till uppgifterna hör att sköta det redaktionella och journalistiska arbetet med tidsskriften Martha. Övriga uppgifter är att koordinera förbundets interna och externa information, uppdatera hemsidan, sköta kontakten till pressen och genomföra en läsarundersökning.

Sänd in din ansökan med CV och löneanspråk senast 11.1.2019   via länken

På eventuella frågor svarar verksamhetsledare Annika Jansson, tfn 050 302 3363, 7.1 kl. 14–16 och 9.1 kl. 8–10. 

Finlands svenska Marthaförbund rf arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Verksamheten bygger på tre verksamhetsområden: hushåll, ekonomi och konsumtion samt ekologi och miljöhänsyn i vardagen.