SMARTHFISK

Med start våren 2018 erbjuds nyfinländare och marthor i Österbotten att ta del av kurser om hantering av smarthfisk (skräpfisk). Tillsammans får målgrupperna bekanta sig med ett ämne som de inte tidigare känner till, i det här fallet smarthfisken. På lika villkor lär sig kursdeltagarna om hur man tar tillvara och tillreder smarthfisk.  

Finländare äter allt för mycket importerad fisk, medan många inhemska fiskarter, så som mört, id, braxen, nors, gärs, simpa och gädda, förblir outnyttjade. I samband med tidigare smarthfiskprojekt har vi sett att det finns en uttalad efterfrågan på fler kurser i fiskhantering, och speciellt i användning av smarthfisk (skräpfisk). 

Projektet Smarthfisk har som övergripande mål att öka kunskapen kring våra outnyttjade fiskarter och att stöda integrationen av nyfinländare genom tillredning av fisk. Målgruppen är marthor och nyfinländare. 

Projektet består av tre kurshelheter. En kurshelhet består av 4–5 kurskvällar. Kurserna arrangeras i Malax (våren 2018), Kristinestad (vårvintern 2019) och Jakobstad (vårvintern 2019). 

  • Första tillfället: Marthaförbundets personal ger en introduktion till projektet, infomerar om olika smarthfiskar och hur de kan användas. Vi tillreder en gemensam säsongsbetonad måltid baserad på vad vi lärt oss under tillfället.
  • Andra tillfället: Lokala marthor presenterar typiska lokala fiskrecept och tillredning, metoderna används för att tillreda smarthfisk. Deltagarna diskuterar sinsemellan hur recepten bör anpassas till smarthfisken. Gemensam måltid med diskussion om traditioner och kulturmöjligheter.
  • Tredje tillfället: Nyfinländare presenterar egna fiskrecept som efter diskussion anpassas för smarthfisken. Gemensam måltid med diskussion om traditioner och kulturmöjligheter. Deltagarna får önska mattema för följande träff (exempelvis rom, filetering, husmanskost …).
  • Fjärde tillfället: Fiskarförbundet presenterar fiskelov och fiskemetoder och hur man får tillgång till fiskerätt. En gemensam måltid tillagas kring önskemål från föregående träff.
  • Femte tillfället: Utflykt till yrkesfiskare som visar hur hen jobbar. Deltagarna får pröva på att lägga ut nät, använda kastspö, lägga ut en katsa. Kvällen avslutas med utomhusmatlagning, exempelvis grillning eller rökning av fisk.Har du frågor om smarthfisk? Kontakta projektledare och kursledare Anita Storm, anita (at) martha.fi, 044 735 4975

Vill du delta i kurserna i Kristinestad eller Jakobstad? Det går bra att anmäla sig till ett eller flera kurstillfällen. Kontakta projektkoordinator Ida Haapamäki, ida (at) martha.fi. 


Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Telefon 044 402 6884
E-post fornamn.efternamn@martha.fi


Tillverkad i Finland med   av Webbhuset