UPPDRAG Z

Uppdrag Z stödjer en mera hanterbar vardag för unga. Uppdrag Z-programmet förstärker ungas självförtroende genom att träna deras praktiska färdigheter samt genom att öka deras vardagskunskap, delaktighet och känsla av gemenskap.

Uppdrag Z-programmet åren 2017–2018

  • 17 Uppdrag Z-program i olika delar av Finland.
  • Programmen inkluderar unga som tillsammans genomför ett samhällsaktiverande projekt.
  • De unga samlas 8 gånger under ett program och varje träff tar cirka 4 timmar i anspråk.
  • De unga får ett intyg över det projekt de har arbetat med.
  • Utbildare: Rådgivningsorganisationernas sakkunniga ansvarar tillsammans med övriga samarbetsparter inom ungdomssektorn för att programmen förverkligas.

Nyttan för den unga

  • Får en positiv upplevelse av ett lyckat projekt.
  • Lär sig nya sätt att hantera vardagen genom praktiska vardagsfärdigheter.
  • Lär sig att agera ansvarsfullt såväl i grupp som individuellt.
  • Lär sig att planera och delegera uppgifter.
  • Skapar nätverk.

#jojagkan2018 - frivilligkampanj år 2018

10 000 unga får, genom en utmaning, handledning i praktiska vardagsfärdigheter, såsom till exempel bakning, matlagning, städning, hantverk eller hantering av den egna ekonomin. Läs mer på www.jojagkan.fi.

Handledare: Medlemmar i organisationerna samt alla som vill ta sig an utmaningen att dela praktiska vardagsfärdigheter med unga.
 


Uppdrag Z genomförs av Marttaliitto, Taito, Maa- ja kotitalousnaiset och Marthaförbundet. Verksamheten understöds av Utbildnings- och kulturministeriet. Verksamheten är gratis för de unga
 

Projektkoordinator på Marthaförbundet Elisabeth Eriksson, 050 408 9179, elisabeth (at) martha.fiKursledare Jenni Haapala, 050 911 2050, jenni (at) martha.fi

 

 


Finlands Svenska Marthaförbund r.f.
Medelhavsgatan 14 C
00220 Helsingfors

Telefon 044 402 6884
E-post fornamn.efternamn@martha.fi


Tillverkad i Finland med   av Webbhuset