Familjekompet – kurshelhet i Kronoby

20 November 2017, 17:30 - 20:30

Kostnad: 5 euro per vuxen

Träff 1: Familjens kost, 30 oktober 2017
kl.17.30–20.30

Information och inspiration kring hemlagad mat enligt närings- rekommendationerna. Vi tillreder och äter mellanmål tillsammans.

Träff 2: Babymatlagning, 6 november 2017
kl.17.30–20.30

Praktisk matlagningskurs med babymaten i fokus. Vi tillreder och
äter mellanmål tillsammans.

Träff 3: Barnfamiljens matvardag, 20 november 2017
kl.17.30–20.30

Vardagsekonomin i fokus med Marthaförbundets ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar. Vi tillreder och äter mellanmål tillsammans.
Plats: Ådalens skola, Kronobyvägen 6 / Kostnad: 5 euro per vuxen

Anmälningar via formuläret eller direkt till till jenni.haapala@martha.fi, tfn 050 911 2050, senast 26.10. 


Kontaktperson

Plats
Ådalens skola
Kronobyvägen 6
67700 Karleby
Arrangör
Marthaförbundet